Om oss

Om Cecon

Vi är ett privatägt tjänsteföretag som bildades år 2007.

Cecon levererar konsulttjänster inom VVS och energi.

På vårt kontor i centrala Piteå, är vi idag 7 personer.

Våra kunder är den lokala pappersindustrin, kommuner, bostadsföretag

och kommersiella näringar. Uppdragen finns i hela processen, från idé till förvaltning.

Cecons ambition är att leverera tjänster med hög kvalitet och skapa långsiktiga

relationer med våra kunder.

Vi försöker ständigt utveckla vår tjänster och öka vår kompetens inom vvs- och energiteknik.

3D-projektering utgör  en viktig del i vårt sätt att arbeta. Vi använder oss av autocad och magicad som verktyg vid projektering. Inom energiområdet har vi lång erfarenhet av behovsstyrning av klimatanläggningar, för att minska energianvändningen för våra kunder.

Vi på Cecon är tacksamma för det förtroendet, som våra kunder har gett oss.

 

 

 

Policys

Cecon kvalitets- och miljösystem utgår från standarderna:

  • SS-EN ISO 9001:1994, "Kvalitetssystem – Kvalitetssäkring vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service".
  • SS-EN ISO 14001:1996 "Miljöledningssystem – kravspecifikation med vägledning för användning"
  • SS-ISO 14004:1996 "Miljöledningssystem – Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder".

Kvalitetspolicy

CECON har formulerat en kvalitetspolicy med följande målsättning:

  • Att utföra uppdragen på ett sådant sätt, att resultatet av uppdraget överensstämmer med beställarens krav och förväntningar. 

Miljöpolicy

CECON har formulerat en miljöpolicy med följande målsättning:

  • I samråd med uppdragsgivaren verka för att de projekt som företaget medverkar i ska ge upphov till minimal miljöpåverkan.
  • Att installationerna utformas i enlighet med gällande lagar och miljöföreskrifter.
  • Verka för en god inre miljö i de byggnader vi projekterar.
  • Ha goda kunskaper om de senaste forskningsrönen gällande miljöaspekter inom VVS-branschen.
  • Ständigt förbättra sitt miljöarbete med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.
  • Verka för att företagets miljöpolicy och miljömål är förstådda av alla anställda genom information och utbildning.

CECON - Climate Energy Consulting AB

Kolmilavägen 17

941 37 Piteå

 

Telefon +46 (0)911-916 80

Epost info@cecon.nu

CECON - Climate Energy Consulting AB  

 

Adress   Kolmilavägen 17, 941 37 Piteå    

Telefon   +46 (0)911-916 80

Epost   info@cecon.nu